Política de Privacitat
Garages y Estaciones de Servicio S.A.En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal LOPD, GARAGES Y ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. informa del següent:

GARAGES Y ESTACIONES DE SERVICIO, S.A ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la protecció de dades. Els dades de caràcter personal que recull són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als fitxers denominats "GEDSSA C, GEDSSA P i GEDSSA T". La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s'estableixi amb GARAGES Y ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. així com l'acompliment de les tasques d'informació, formació, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies del grup.

Les Dades de caràcter personal tractades en els fitxers "GEDSSA C, GEDSSA P i GEDSSA T" únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a les finalitats exposades anteriorment. GARAGES Y ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. no cedirà, vendrà ni farà públiques les dades continguts en els arxius.

L'usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts en la LOPD, d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició. L'exercici d'aquests drets pot realitzar el propi usuari informant de la seva negativa escrivint a través de la secció de contacte d'aquesta mateixa web.
També poden exercitar aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix i que pot consultar en www.agpd.es.

Dades de l'empresa:
Garages y Estaciones de Servicio S.A.Adreça:

Provença, 309-315
08037 Barcelona
Cataluña - España
Servei al client:

www.grupgedssa.com

Telèfon:
+34 934580811

Fax:
+34 934579917

Adreça electrònica:

petrosol@grupogedssa.com

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, full B-3177, foli 175, tom 6427 del llibre de Societats, inscripció 28, data 8/4/1939
Title
Title

Image description goes here

More information